Partnerzy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU S.A.)

logo-pzu-czestochowa

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU S.A.)

al. Jana Pawła II, 24, 00-133 Warszawa

NIP: 526-025-10-49
KRS: 0000009831
Regon: 010001345

Kapitał zakładowy: 86 352 300 zł

logo-pzu-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie: +48 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
 • wysyłając SMS-a o treści SZKODA pod numer 4102 – PZU przyjmie zgłoszenie i oddzwoni
 • uzupełniając formularz internetowy
 • wysyłając zgłoszenie elektronicznie na adres e-mail: kontakt@pzu.pl
 • w oddziałach PZU S.A.

logo-pzu-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres: ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
 • telefonicznie: + 48 801 102 102
 • uzupełniając formularz internetowy
 • pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: reklamacje@pzu.pl
 • osobiście w placówkach i u agentów PZU S.A.

logo-pzu-czestochowaKontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: IODpzu@pzu.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-PZU.pdf (113 pobrań)

logo-pzu-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

logo-warta-czestochowa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

NIP: 521-04-20-047
KRS: 0000016432
Regon: 000017265

Kapitał zakładowy: 187 938 580 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

NIP: 113-15-36-859
KRS: 0000023648
Regon: 012350200

Kapitał zakładowy: 311 592 900 zł

logo-warta-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób

logo-warta-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wysyłając pismo na adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
 • telefonicznie: +48 502 308 308  lub +48 801 308 308
 • uzupełniając formularz internetowy
 • osobiście w placówkach i u agentów TUiR WARTA S.A. i TUnŻ WARTA S.A.

logo-warta-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

logo-ergo-hestia-czestochowa

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

NIP: 585-000-16-90
KRS: 0000024812
Regon: 002892238

Kapitał zakładowy: 196 580 900 zł

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

NIP: 585-12-45-589
KRS: 0000024807
Regon: 191286904

Kapitał zakładowy: 64 000 000 zł

logo-ergo-hestia-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

logo-ergo-hestia-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
 • telefonicznie: 801 107 107  lub +48 58 555 5 555
 • uzupełniając formularz internetowy
 • osobiście w placówkach i u agentów STU ERGO Hestia S.A. i STU na Życie ERGO Hestia S.A.

Do pobrania:

klauzula-reklamacyjna-Hestia.pdf (98 pobrań)

logo-ergo-hestia-czestochowaKontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: iod@ergohestia.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-Hestia.pdf (90 pobrań)

klauzula-RODO-Hestia-Zycie.pdf (98 pobrań)

logo-ergo-hestia-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

logo-allianz-czestochowa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

NIP: 525-15-65-015
KRS: 0000028261
Regon: 012267870

Kapitał zakładowy: 377 241 000 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

NIP: 527-17-54-073
KRS: 0000021971
Regon: 012634451

Kapitał zakładowy: 118 631 000 zł

logo-allianz-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie: 224 224 224
 • pocztą tradycyjną, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
 • uzupełniając formularz internetowy
 • w placówce Allianz

logo-allianz-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wysyłając pismo na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
 • telefonicznie: 224 224 224
 • uzupełniając formularz internetowy
 • osobiście w placówkach i u agentów TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU Allianz Życie Polska S.A.

logo-allianz-czestochowa Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: IOD@allianz.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-Allianz.pdf (91 pobrań)

klauzula-RODO-Allianz-Zycie.pdf (94 pobrania)

logo-allianz-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

logo-uniqa-czestochowa

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

NIP: 727-012-63-58
KRS: 0000001201
Regon: 004275573

Kapitał zakładowy: 220 308 282 zł

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

NIP: 554-100-15-22
KRS: 0000005751
Regon: 091100541

Kapitał zakładowy: 42 774 700 zł

logo-uniqa-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie: 801 597 597 lub +48 42 66 66 500
 • uzupełniając formularz internetowy
 • wysyłając zgłoszenie elektronicznie na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl
 • pocztą tradycyjną, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

logo-uniqa-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres: ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 • telefonicznie: 801 597 597  lub +48 42 66 66 500
 • uzupełniając formularz internetowy
 • pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@uniqa.pl
 • osobiście w placówkach i u agentów UNIQA TU S.A. lub UNIQA TU na Życie S.A.

logo-uniqa-czestochowaKontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: dane.osobowe@uniqa.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-Uniqa.pdf (114 pobrań)

klauzula-RODO-Uniqa-Zycie.pdf (113 pobrań)

logo-uniqa-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (w tym marka Proama)
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

logo-generali-czestochowa

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

NIP: 526-23-49-108
KRS: 0000010623
Regon: 016029008

Kapitał zakładowy: 191.000.000 zł

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

NIP: 521-28-87-341
KRS: 0000025952
Regon: 012951074

Kapitał zakładowy: 63 500 000 zł

logo-generali-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób.

Dla marki GENERALI:

 

logo-proama-czestochowaDla marki PROAMA:

logo-generali-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wysyłając pismo na adres: ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa
 • telefonicznie:
  • dla marek GENERALI: +48 913 913 913
  • dla marki PROAMA: +48 815 815 815
 • osobiście w placówkach i u agentów Generali TU S.A. (Proama) oraz Generali Życie TU S.A.

logo-generali-czestochowa Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: iod@generali.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-Generali.pdf (110 pobrań)

klauzula-RODO-Proama.pdf (97 pobrań)

 

logo-generali-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

logo-compensa-czestochowa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

NIP: 526-02-14-686
KRS: 0000006691
Regon: 006216959

Kapitał zakładowy: 179 851 957 zł

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

NIP: 527-20-52-806
KRS: 0000043309
Regon: 012806455

Kapitał zakładowy: 224 263 746 zł

logo-compensa-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

logo-compensa-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie na numer telefonu +48 22 501 61 00
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl
 • osobiście w placówkach i u agentów Compensa TU S.A. oraz Compensa Życie TU S.A.

 

logo-compensa-czestochowaKontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: iod@vig-polska.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-Compensa.pdf (89 pobrań)

klauzula-RODO-Compensa-Zycie.pdf (106 pobrań)

logo-compensa-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

logo-interrisk-czestochowa

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

NIP: 526-00-38-806
KRS: 0000054136
Regon: 010644132

Kapitał zakładowy: 137 640 100 zł

logo-interrisk-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie: +48 22 575 25 25
 • pocztą tradycyjną, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 • uzupełniając formularz internetowy
 • wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: szkody@interrisk.pl

logo-interrisk-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wysyłając pismo na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 • telefonicznie: +48 22 212 20 12
 • osobiście w placówkach i u agentów InterRisk TU Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

klauzula-reklamacyjna-InterRisk.pdf (92 pobrania)

logo-interrisk-czestochowa Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: IOD@interrisk.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

klauzula-RODO-InterRisk.pdf (89 pobrań)

logo-interrisk-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

 

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

logo-wiener-czestochowa

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A

NIP: 524-030-23-93
KRS: 0000033882
Regon: 010594552

Kapitał zakładowy: 110 382 876 zł

logo-wiener-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie: +48 22 469 69 69
 • uzupełniając formularz internetowy
 • listownie, wysyłając niezbędne dokumenty na adres: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

logo-wiener-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • telefonicznie na numer telefonu +48 22 469 69 69
 • wypełniając formularz internetowy
 • osobiście w placówkach i u agentów Wiener TU S.A.

logo-wiener-czestochowaKontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: iod@wiener.pl

Tutaj możesz pobrać klauzulę informacyjną Administratora Danych Osobowych:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

logo-axa-czestochowa

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa

NIP: 107-000-61-55
KRS: 0000271543
Regon: 140806789

Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł

logo-axa-czestochowaSzkodę możesz zgłosić w wybrany przez Ciebie sposób:

logo-axa-czestochowaReklamację możesz złożyć w wybrany przez Ciebie sposób:

logo-axa-czestochowa Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: inspektor@axa.pl

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych

logo-axa-czestochowaPełnomocnictwo do pobrania:

 

Close Menu