Ubezpieczenie w podróży

W tym celu Twoje dane będziemy gromadzić, jako administrator, w naszych komputerowych bazach danych, a następnie przetwarzać, jako podmiot przetwarzający, w systemach informatycznych różnych towarzystw ubezpieczeniowych, na rzecz których wykonujemy czynności agencyjne.

Przetwarzanie przez nas danych w celach dowodowych może być dla Ciebie bardzo pomocne w przyszłości w sytuacji, kiedy na skutek jakiegoś błędu polisa lub inny dokument nie zostanie zarejestrowany lub poprawnie zarejestrowany w systemie IT towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki naszemu archiwum skanów temu będziemy mogli pomóc Ci w przyszłości m.in.:

  • wyjaśnić niesłusznie otrzymane wezwania do zapłaty składki w sytuacji gdy nastąpiła wcześniejsza sprzedaż pojazdu i dokument sprzedaży był już zgłoszony
  • rozwiązać polisę, do której nie zostało poprawnie zarejestrowane wypowiedzenie
  • udokumentować przebieg historii ubezpieczenia pojazdu na wypadek błędnie zarejestrowanych danych w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Close Menu