Ubezpieczenia

Dzięki specjalistycznej wiedzy pozyskanej przez lata działalności na polskim rynku ochrona ubezpieczeniowa, którą zapewniamy naszym Klientom jest wszechstronna i kompleksowa. Nasza agencja obsługuje osoby fizyczne, przedsiębiorców z sektora MSP oraz inne podmioty. Oferujemy ubezpieczenia uniwersalne oraz branżowe kierowane do przedstawicieli konkretnych grup zawodowych oraz sektorów działalności.

Nasze ubezpieczenia majątkowe (np. nieruchomości, pojazdów, mienia firmowego) i życiowe po dokonaniu cesji praw z umowy na bank mogą stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu. W swojej ofercie posiadamy również ubezpieczenia dla leasingobiorców. Dzięki współpracy z wszystkimi największymi zakładami ubezpieczeń możemy przedstawić ofertę ubezpieczenia odpowiadającą potrzebom nie tylko naszych Klientów, ale również banków oraz firm leasingowych.

1. Ubezpieczenia indywidualne dla osób fizycznych
 • komunikacyjne
 • kosztów leczenia w podróży zagranicznej
 • budynków i lokali mieszkalnych
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym
 • kosztów leczenia obcokrajowców na terytorium RP
 • na życie
 • zdrowotne
 • emerytalne
 • ochrony prawnej
2. Ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • mienia firmowego
 • komunikacyjne (w tym flotowe)
 • odpowiedzialności cywilnej – OC deliktowej, kontraktowej, pracodawcy i za produkt
 • grupowe pracowników (na życie, NNW, zdrowotne)
 • należności (kredytu kupieckiego)
 • utraty zysku (BI – Business Interruption)
 • Directors and Officers – D&O (odpowiedzialności władz spółki)
 • ochrony prawnej
3. Ubezpieczenia branżowe
 • dla rolników
 • odpowiedzialności cywilnej wolnych zawodów (tzw. OC zawodowe)
 • dla przedszkoli i szkół
 • dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • dla firm transportowych
 • dla branży budowlanej
 • dla podmiotów medycznych
 • dla branży żeglarskiej
 • dla branży lotniczej
4. Gwarancje ubezpieczeniowe
 • zapłaty wadium
 • należytego wykonania kontraktu
 • usunięcia wad i usterek
 • zwrotu zaliczki